רחוב דויד אויסטרך 8,        תל אביב,           6967088

8 David Oistrakh Steet,                Tel Aviv, Israel

צור

קשר

צבקל חברה להנדסה ובניין בע״מ

רחוב דויד אויסטרך 8, תל אביב, 6967088

צבקל

8 David Oistrakh Steet, Tel Aviv, Israel

  Tel 972.52.3660820

Fax 972.3.6246893

|

|

|