01

בית פרטי בנווה צדק | 400 מ״ר

רחוב דויד אויסטרך 8, תל אביב, 6967088

צבקל

8 David Oistrakh Steet, Tel Aviv, Israel

  Tel 972.52.3660820

Fax 972.3.6246893

|

|

|